Agrarisch loonwerk

Image

Grasoogst

 • Gras hakselen
 • Opraap- snijwagens 
 • Hooi/stro persen gehakseld in balen
Image

Maisoogst

 • Voorbereiden zaaibed
 • Maïs zaaien
 • Onkruidbestrijding
 • Maïs hakselen
 • Groenbemester zaaien 
Image

Mestverwerking

 • Verpompen van drijfmest
 • Transporteren van drijfmest
 • Mest injecteren (gras- en bouwland)
 • Breedstrooier (vaste mest en compost) 
Image

Graslandverbetering

 • Grondbewerking o.a. frezen, ploegen.
 • Kilveren, egaliseren van het land
 • Kalk strooien
Image

Sleufsilo's plaatsen

 • Erfverharding
 • Silobouw
Image

Slootonderhoud

 • Klepelen/maaien
 • Maaikorven
 • Uitbaggeren
 • Maaiboot
Image

Grondverzet

 • Mini kranen
 • Mobiele kranen
 • Rups kranen
 • Shovel
 • Dumpers